Lauřin deníček

Učím se ...

...Vojtovu metodu


...Byli jsme na vyšetření v Gympu v Praze a rehabilitační souhlasila s maminkou, že se lehce vychyluji z osy a hlavně se pořád moc zakláním a na bříšku tlačím ručičky dozadu místo dopředu, proto jsme začali cvičit Vojtovu metodu, která by mi měla pomoci. Dostali jsme za úkol "reflexní otáčení". Strašně jsem při tom vyváděla, ale doma už to bylo ve větším klidu. Tak mě to aktivuje, že jsem prvních pár dní cvičila i ve spaní, což mě vždycky strašně rozčílilo a spustila jsem vyrvál, jako když mě mučí.

Co to je Vojtova metoda
je léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém základě. Využívá poznatků, že pohyb se děje v pohybových vzorech, které jsou vrozené. Vojtova metoda tyto pohybové vzory provokuje (navazuje) z určité polohy těla drážděním určitých spoušťových zón (dráždění vzniká tlakem, protažením svalů). Používá-li se toto specifické cvičení pravidelně, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků u mnoha diagnoz. Princip reflexní lokomoce může při včasné aplikaci zabránit patologickému motorickému, event. i mentálnímu, vývoji.


[CNW:Counter]