Lauřin deníček

Učím se ...

Abeceda potápění


Jde o skupinu prvků seřazených od nejjednodušších po složitější, které můžeme začít cvičit od prvního seznámení dítěte s vodou. Rychlost postupu je individuální a určuje ji samo dítě, podle způsobu reakce na předchozí prvek. Vždy je dobré i při kladné reakci s dalším prvkem počkat 3 až 5 dní. Další prvek zařazujeme vždy až po zopakování prvků již zvládnutých.
g320019.gif Podstatou abecedy potápění je vytvoření podmíněného reflexu - zatajení dechu, případně zavření úst a očí na určitý signál (nejčastěji jde o oslovení a "ááá šup" nebo "ááá žbluňk ", například " Lauro, ááá žbluňk" a provedení daného prvku). Mezi vyslovení oslovení a signálu a provedením prvku chvíli vyčkáme, aby dítě stačilo reagovat.
Po určité době začne dítě už při oslovení zatajovat dech, popřípadě zavírat ústa a oči. Tuto reakci nezneužíváme k předvádění před známými, způsobili bychom zánik vytvořeného reflexu - musí platit, že po oslovení a vyřčení signálu musí přijít voda - otření obličeje vodou, polití obličeje vodou, potopení.

Prvek A
První prvek abecedy potápění je otírání obličeje mokrou rukou směrem od čela, přes nos k bradě. Prvek opakujeme několikrát za den u umyvadla a to podobu minimálně jednoho týdne. S prvkem můžeme začít ihned po narození. Prvek provedeme tímto způsobem - oslovení dítěte jménem, "ááá žbluňk" a otření obličeje mokrou rukou.

Prvek B
Druhý prvek abecedy potápění je polévání obličeje dítěte kapkami vody. Vodu nabereme do dlaně, k obličeji přivedeme vždy z boku nikoliv zepředu (abychom nevytvářeli vizuální signál), dítě oslovíme jménem, "ááá žbluňk" a vodu vylijeme přes čelo na kořen nosu. Z počátku vodu ihned po polití toutéž rukou setřeme (opět pohyb přes čelo a nos k bradě), později necháme vodu na obličeji bez otření. Prvek můžeme nacvičovat několikrát denně u umyvadla, po dobu asi jednoho týdne - rychlost přechodu otírání obličeje od ponechání mokrého obličeje závisí na reakci dítěte a je zcela individuální.

Prvek C
Třetí prvek zařadíme až pokud si dítě zcela zvyklo na polévání obličeje kapkami vody bez následného otření. Prvek C spočívá v tom, že polívání obličeje rukou nahradíme poléváním obličeje kelímkem. Do kelímku nabereme vodu, kelímek přiblížíme z boku (vyloučení vizuálního signálu), dítě oslovíme jménem, "ááá žbluňk" a vodu nalijeme přes čelo na kořen nosu. V kelímku má být tolik vody, aby délka polévání byla nejdříve půl vteřiny, později až tři vteřiny (půl vteřiny měříme vyslovením jedna, jednu vteřiny měříme vyslovením jednadvacet) - začínáme tedy postupně s vodou na dně, přes třetinu, polovinu a celý kelímek.

Prvek A-C provádíme již v novorozeneckém věku (v 1. měsíci). Tyto prvky lze procvičovat v malé vaničce a při malém množství vody, vždy v poloze na bříšku (svoji pravou ruku vložíme miminku pod bradu a chytíme je za levé ramínku nebo obráceně), neustále při tom sledujeme, zda má dítě nos nad vodou, správné držení znemožňuje dítěti otevírat ústa a proto mohou být spolu s bradou ponořena pod hladinou. Pokud přece jen dojde k napití, pak dítě zvedneme do svislé polohy a dítě vodu buď vyplivne nebo vypije - nereagujeme ale prudce, abychom dítě nevylekali.

Prvek D
Tímto prvkem začíná zásadní změna - dítě poprvé potopíme. Dítě držíme v poloze na bříšku ( ruku vedeme pod bradou a držíme dítě za vzdálenější rameno, dítě oslovíme jménem a po "ááá šup" polijeme obličej jako u prvku C, ještě však v průběhu polévání dítě krátce zhoupneme pod vodní hladinu. Prvek je velmi náročný jak pro rodiče tak pro dítě. Postup potopení nesmí být příliš rychlý, aby se dítě nepolekalo, ponoření i vynoření má být plynulé, mezi signálem a politím vodou necháme dítěti 0,5-1 vteřinu na uvědomění si, že přijde voda. Doba a hloubka ponoru je zpočátku malá - začínáme s mělkým ponořením (třeba jen po špičku nosu) po dobu 0,5 vteřin až po ponoření celé hlavičky po dobu 3 vteřin. Vše si nejdříve nacvičíme na panence - pokud nám koordinace dělá potíže můžeme postupovat tak, že oslovíme a signál vyslovíme my, vodu dítěti na obličej nalije partner a my dítě během polévání ponoříme. Počet ponoření provádíme podle reakcí dítěte, vždy ale mezi jednotlivými ponořeními dítě necháme dostatečně odreagovat jinou činností popřípadě pomocí hračky.

S prvkem D začínáme teprve po zvládnutí předchozích prvků, nejdříve však v období 2.-3. měsíce

Prvek E
Vyslovíme signál - oslovení "ááá žbluňk" a potopení provedeme bez předchozího polití obličeje vodou. Délku ponoru postupně zvyšujeme od půl po tři vteřiny.

Prvek F
Postupujeme stejně jako u prvku E, jen v době, kdy je dítě ponořeno pod vodou, je na chvíli pustíme tak, aby se tělíčko vznášelo samostatně a po chvíli je opět uchopíme a vynoříme. Délku ponoru postupně zvyšujeme od půl po tři vteřiny.

Prvek G
Vyslovíme signál - oslovení "ááá žbluňk", mírně je nadneseme nad hladinu a upustíme do vody (nejlépe za hračkou), poté dítě vytáhneme a pokračujeme ve splývání na bříšku. Délku ponoru postupně zvyšujeme od půl po tři vteřiny.

Prvek H
Jde o pokračování prvku G, kde dítě necháme nejen se na hračku dívat, ale si i na ni sáhnout a hrát si s ní pod vodou. Délku ponoru postupně zvyšujeme až na pět vteřiny.

Po osvojení prvních čtyř prvků abecedy potápění, kdy dítě na oslovení a signál zatají dech a někdy i zavře ústa a oči a bez větších problémů reaguje na polití obličeje a následné potopení v délce až tří vteřin, začínáme s prvky, které jsou určené pro období 4.-6. měsíce.
Prvek E až H znamená pro dítě další velkou změnu - dříve při oslovení a vyslovení signálu následovala voda nejdříve shora, tedy přes čelo, kořen nosu až k bradě - nyní dochází k potopení bez předchozího polití, voda tedy přichází zespoda přes bradu, nos a čelo.

Prvek I
Nácvik potápění po skoku - dítě posadíme na břeh, chytíme je v podpaží a na signál je přeneseme do vody a potopíme.

Prvek J
Druhá fáze nácviku potopení po skoku - dítě postavíme na kraj břehu, chytíme je za ruce a necháme je odrazit se a potopit se - při odrazu nezapomeneme na vyslovení signálu.

Prvek K
Třetí fáze nácviku potopení po skoku - k prvku přistoupíme po dokonalém zvládnutí prvku J. Dítě posadíme, později postavíme na kraj břehu, a necháme je samostatně se odrazit ( nezapomenout při odrazu vyslovit signál) , po potopení do vody je vytáhneme, délku ponoru prodlužujeme až nakonec dokáže dítě z vody vyplavat samo.

Prvek L
Skok a ponoření za hračkou - po zvládnutí kroku K lákáme, aby dítě skočilo do vody za hračkou, kterou mu podáme po skoku a potopení pod hladinou.

Prvek M
Vrchol potápění malých dětí - pohyb pod vodou - děti se na sebe pod vodou usmívají, mávají na sebe, schovávají se, plavou do kruhu, loví předměty na dně bazénku.

Prvek I až M je určen pro věkovou skupinu 6. - 12. měsíců. přistoupit k nim můžeme ale až po zvládnutí všech předchozích prvků abecedy potápění


[CNW:Counter]